АИКБ и КРИБ с протестно писмо до медиите относно предложенията за промени в Кодекса на труда

Кодекса на труда

Две от представителните работодателски организации адресираха до медиите писмо - протест срещу законодателната инициатива на Омбудсмана и КНСБ, които на 20 април внесоха в Народното събрание пакет от предложения за промени в седем нормативни акта с цел ограничаване на случаите на злоупотреба и експлоатация от страна на некоректни работодатели. 

Повод за острата реакцията от страна на АИКБ и КРИБ е липсата на обсъждане на въпросните изменения в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Неспазването на процедурата за провеждане на консултации със социалните портньори по въпроси, касаещи трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище в България, според национално представителните организации на работодателите е повод за сериозни притеснения, тъй като "крие рискове от възможни злоупотреби и изнудвания, както и чувствително влошава бизнес средата и условията за осъществяване на инвестиции и стопанска дейност в страната." 

Сред мерките срещу некоректните работодатели, предложени от Мая Манолова и синдикалната организация, е забрана за продажбата на фирми на предприятия и дружествени дялове без работодателите да са изплатили всички дължими трудови възнаграждения на своите служители. Предвижда се и създаване на възможност работниците, на които не са платени две работни заплати,  да започват производство по несъстоятелност, когато работодателят им е в неплатежоспособност и сам не е направил това. Сред предложенията е преместване на вземанията на работниците на първо място сред привилегированите кредитори, както и забрана за фирми, неизплатили заплатите и осигуровките на своите служители, да участват в обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители.

В писмото си от АИКБ и КРИБ изразяват опасенията си, че подобни разпоредби са рискви и посочват следните примери: 

  • Възможността на работниците да започнат процедура по несъстоятелност срещу работодателя при две неплатени работни заплати – може да бъде ползвана за насилствено придобиване на жизнеспособни предприятия, посредством нарочно забавяне на плащания към тях на ключови клиенти;
  • Преместването на вземанията на работниците на първо място сред привелигированите кредитори заплашва на практика да торпилира устойчивостта на банковата система в България, като едновременно създава условия за злоупотреби посредством съглашателство на
  • работодатели и техни работници и служители и обезстойностяване на гаранциите за отпускане на кредити;
  • Влошаване на условията за правене на бизнес при недопускане на фирми до участие в конкурси за обществени поръчки, които поради временни затруднения бавят изплащането на възнаграждения и по този начин  - задълбочаване на затрудненията им до степен на криза и фалит.

Представителите на бизнеса протестират и срещу употребата на термина "модерно робство", използван от Омбудсмана и КНСБ за назоваване на конкретни нарушения от страна на некоректни работодатели.

Пълният текст на писмото на АИКБ и КРИБ може да бъде видян тук: Позиция на АИКБ и КРИБ по предложения на Омбудсмана и КНСБ