Новини

Вие сте тук

БСК адресира становище във връзка с предложените механизми за определяне на МРЗ

Казусът с определянето на размер на минималната работна заплата за страната отново е на дневен ред. В среща между министъра в оставка Георги Гьоков и социалните партньори, проведена в края...

БСК публикува становище по законопроекта

След като на 09.10. 2019 г. пакетното предложение за промени в данъчното законодателство под формата на ЗИД на ЗКПО (902-01-52/ 09.10.2019 г.) беше внесено за гласуване в НС, БСК публикува...

Бизнесът с редица възражения срещу поредната доза промени в ЗАДС

БСК публикува в интернет страницата си становище относно проекта на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, достъпен за обществено обсъждане до 11 август. Представителната бизнес...

Бизнесът поиска отпадане на задължението за подаване до ДАНС на плановете за обучение относно изискванията на ЗМИП

В становище на БСК, адресирано до управляващите, представителната бизнес организация изрази несъгласието си със създадената допълнителна административна тежест чрез вменяване на задължение...

независим финансов одит

За промени в законодателството, с които да се облекчат изискванията за задължителен финансов одит на предприятията в България, апелират работодателските организации в обръщение към...

Искане за промени в Закона за счетоводството във връзка с независимия финансов одит отправи АОБР

В ставонище по предложения в края на август законопроект за промени в ЗКПО представителните бизнес организации отново поставят на дневен ред въпроса за необходимостта от корекции в друг...

Прадставителните работодателски организации за пореден път отказват участие в пеговорите за МОД

Асоциацията на организациите на българските работодатели за трета поредна година декларира отказа си да участва в преговорите за определяне на минималния осигурителен доход по длъжности и...

БСК алармира за хаос в нормативната уредба при подаването на декларации от предприятията без дейност през 2017 г.

Работодателските организации алармират за разминаване в нормативната уредба относно мярката, облекчаваща предбриятията без дейност чрез отпадане на задължението да публикуват годишни...

Уебинар на АССП " Excel за счетоводители"

АССП организира уебинар на тема " Excel за счетоводители" – Част I, който в рамките на 2 астрономически часа ще предостави полезни знания на участниците относно това как да обработват...

Уебинар на АССП "Техническите услуги съгласно ЗКПО и СИДДО"

АССП организира полезен уебинар на тема "Техническите услуги съгласно ЗКПО и СИДДО". Лекторът е Десислава Канева, данъчен адвокат и консултант с богата практика и голям брой публикации в...

АОБР отново декларира несъгласието си с административното опредляне на МОД

Асоциация на организациите на българските работодатели адресира официално писмо до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, с което отново заяви категоричното си несъгласие с...

Премахване на минималната работна заплата

За пореден път представителите на бизнеса в лицето на АИКБ заявяват твърдата си позиция против административното определяне на минимална работна заплата. На организираната от Асоциацията на...

Кодекса на труда

Две от представителните работодателски организации адресираха до медиите писмо - протест срещу законодателната инициатива на Омбудсмана и КНСБ, които на 20 април внесоха в Народното...

Уебинар на тема "Командироване в ЕС" и "Осигуряване на чужденци от ЕС" организира АССП

АССП организира на 9 март от 14:00 до 16:30 часа полезен уебинар във връзка с новите регламенти относно командироването на български работници в Европейския съюз и осигуряването на чужденци...

ВАС ще решава противозаконни ли са размерите на държавните такси

БСК е подала жалба във ВАС срещу Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. От Българската стопанска камара обявиха стартирането на серия от съдебни искове срещу...

Корупцията в публичните институции е сред най-сериозните пречки пред бизнеса според проучване на БТТП

За 78 % от участниците в анкетното проучване на БТТП, проведено през септември, корупцията в публичните институции е сред най-сериозните пречки пред бизнеса и инвестициите у нас. Само 2 %...

Административната тежест в България през погледа на бизнеса и държавата

Според приетия вчера от управляващите отчет за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса напредъкът в тази сфера е значителен - предсрочно...

В общо писмо, адресирано да ръководствата на браншовите работодателски организации, от АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ отправиха призив за преустановяване на преговорите и административното...

Пет ще бъдат организациите, представляващи бизнеса на национално равнище

Още една представителна организация ще защитава интересите на бизнеса на национално равнище през следващите четири години. Към Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската...

Отмяна на праговете за минимален осигурителен доход поискаха официално от работодателските организации

Обща позиция за незабавна отмяна чл. 6, ал. 2, т. 3 на КСО, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности, заявиха представителите на бизнеса в личето на 4-те...

АИКБ, АССП и ИДЕС с пореден призив за отхвърляне на спорните промени в Закона за адвокатурата

Пореден призив да бъде отхвърлен на първо четене в пленарна зала спорният проект за промени в Закона за адвокатурата отправиха представителите на бизнеса в лицето на АИКБ и организациите на...

Промените в Закона за адвокатурата

Председателят на БСК отправи поредната сериозна критика към проекта за промени в Закона за адвокатурата, които предвиждат фирми и граждани да общуват с държавните ведомства и общинските...

Новият председател на Надзорния съвет на НОИ е Димитър Бранков от БСК

На вчерашното си заседание членовете на Надзорният съвет на Националния осигурителен институт повериха председателското място на Димитър Бранков - зам.-председател на БСК. Той ще замени на...