НОИ

Нова е-услуга на НОИ за работодатели, които прекратяват дейността си без правоприемник

От НОИ информират, че осигурителите, на които се е наложило да прекратят дейността си без правоприемник, вече могат да подават заявление-декларация за предаване на ведомостите за заплати и...

От 18 август осигурителите подават данните за изплащане на парични обезщетения от НОИ само по електронен път

От НОИ напомнят, че от 18 август 2020 г. влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, съгласно които данните...

Нова е-услуга на НОИ за предоставяне на информация за изплатените компенсации по схемата 60/40

От Националният осигурителен институт информират за наличието на нова електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените компенсации по реда на ПМС № 55 от 30 март 2020 г...

Нови образци на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО от 1 юли 2019 г.

Националният осигурителен институт информира за въвеждането на нови образци на заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено...

Болничен, получил отказ от НОИ

Казусът разглежда болничен на служител, получил отказ от НОИ. Въпрос: Лице е изчерпало полагащите му се за годината болнични дни. Има издаден болничен лист, който поради посочената причина...

НОИ стартира нова е-услуга за справки относно приетите документи по Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

Нова електронна услуга, даваща достъп до информация за приетите от НОИ документи по Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО, е налична от 10 юни 2016 г. в интернет страницата на...

НОИ публикува нова версия на програмен продукт “еПарични обезщетения”

От 31.05.2016 г. е публикувана нова версия 1.5. на самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения Приложения №9, №10 и №11 към...

Новото в наредбите, свързани с прилагането на КСО от началото на 2016 г.

В началото на седмицата НОИ публикува първият си за тази година информационен бюлетин с водещ материал, посветен на основните промени в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на...

Осигурителите вече могат да се регистрират за подаване по интернет на данни за изплащане на парични обезщетения

Осигурителите и самоосигуряващите се лица могат да се регистрират от днес като потребители на е-услугата на НОИ за подаване по електронен път на данните от документите за изплащане на...

Нов ред за подаване на документи за изплащане на обезщетенията от ДОО от 1 януари 2016 г.

От Националния осигурителен институт информират за влизането в сила от 1 януари 2016 г. на нов ред за подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното...

НОИ: Нови образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии

Във връзка с промените в осигурителното законодателство, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, НОИ публикува две нови заявления, свързани с...

Публикувани са функционалните изисквания към софтуера за връзка на осигурителите с НОИ

Техническите и програмните изисквания към софтуера, който ще осигури електронния обмен на данни между осигурителите и НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО, са утвърдени и...

НАП и НОИ интегрират системите си за електронни услуги

С подписаното на 30 юни споразумение Националният осигурителен институт и НАП регламентират взаимодействието на двете институции при осигуряването на достъп до електронно обслужване. За...

Становище на НАП по прилагане на осигурителното законодателство за 2015 г.

В сайта на НАП е публикувано Становище № 20-00-6 от 09.01.2015 г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и НЗОК за 2015 г. и изменения и допълнения в КСО, влизащи в...

От 1 юли НОИ стартира две нови административни е-услуги

От 01 юли 2014 г. Националният осигурителен институт допълва списъка си с електронни услуги с две нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път. Първата от тях...

НОИ предлага две нови електронни услуги

Националният осигурителен институт разширява списъка с електронни услуги, достъпни през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). От 17 април 2014 г. са активни две нови...

НОИ с нова електронна услуга, достъпна в сайта на институцията от 7 април

Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, достъпни през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). От 7 април 2014 г. е активна нова...