Вие сте тук

Осигурителите вече могат да се регистрират за подаване по интернет на данни за изплащане на парични обезщетения

Осигурителите вече могат да се регистрират за подаване по интернет на данни за изплащане на парични обезщетения

Осигурителите и самоосигуряващите се лица могат да се регистрират от днес като потребители на е-услугата на НОИ за подаване по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност.

От НОИ поясняват, че регистрацията е еднократна и може да бъде направена през интернет страницата на институцията, рубрика „Е-услуги“→“еПарични обезщетения“→“Софтуер“. Необходим е квалифифициран електронен подпис.

Припомняме, че новият ред за подаване на документите по електронен път за изплащане на обезщетенията от ДОО влиза в сила от 1 януари 2016 г. Лицата, задължени да представят документи по Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване в НОИ, могат да упълномощават други лица да представят, коригират или заличават същите по електронен път от тяхно име. Упълномощаването или оттеглянето на упълномощаването се извършва чрез еднократно представяне в НОИ на Приложение №13 към НПОПДОО „Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице“.

Още полезна информация относно новия ред за подаване на документи за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване вижте тук.