Вие сте тук

НОИ публикува нова версия на програмен продукт “еПарични обезщетения”

НОИ публикува нова версия на програмен продукт “еПарични обезщетения”

От 31.05.2016 г. е публикувана нова версия 1.5. на самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения Приложения №9, №10 и №11 към НПОПДОО.

От институцията информират, че ако продуктът е вече инсталиран, е необходимо да се направи обновяване на версията. 

Инсталационният пакет Версия 1.5. от 31.05.2016 г. може да бъде изтеглен от линка по-долу:

Инструкциите за интсталация могат да бъдат изтеглени от тук:

Допълнителна информация

“еПарични обезщетения” е програмен продукт, разработен и свободно разпространяван от Националния осигурителен институт с цел въвеждане, контрол, съхраняване на данни за представяне/корекция/заличаване на удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО, които се представят от осигурителите и самоосигуряващите се лица в НОИ за изплащане на паричните обезщетения по болнични листове и заявления-декларации, представени при тях от лицата от 01.01.2016 г. Данните, които се въвеждат, се изпращат по електронен път с квалифициран електронен подпис или се представят в ТП на НОИ на електронен носител. Изпращането на данни по електронен път може да стане директно през продукта, без да се прави експорт във файл или чрез експорт във файл, който се подава през уеб-приложението ИСЕОДД в интернет страницата на НОИ. През “еПарични обезщетения” също има пряка връзка към тази страница. След изпращане на данните през продукта, веднага се получава информация за приетите и върнати данни и откритите несъответствия в тях – причини за неприемане.


Източник: НОИ