От 1 юли НОИ стартира две нови административни е-услуги

От 1 юли НОИ стартира две нови административни е-услуги

От 01 юли 2014 г. Националният осигурителен институт допълва списъка си с електронни услуги с две нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път.

Първата от тях представлява алтернативен способ за предоставяне по интернет на Декларация за трудова злополука. Декларацията по образец ще се подава през интернет страницата на института, заедно с попълнено електронно заявление. Самото заявление ще се подписва от осигурителя, пострадалото лице или неговите наследници с електронен подпис или ще се защитава чрез издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК) за физически лица или Идентификационен код на осигурител (ИКО) за юридическите лица. В случай на упълномощаване е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Декларацията се изисква с цел своевременно деклариране на трудова злополука в НОИ в нормативно определения срок. За работодателя този срок е в рамките на 3 работни дни, а за пострадалото лице и неговите наследници (в случай че осигурителят не е декларирал злополуката) периодът е до една година.

Втората е-услуга е подаване на Бързо известие за съмнение за професионална болест. Административната услуга е предназначена да облекчи работата на практикуващите лекари и лекарите по дентална медицина. Попълненият образец на Бързото известие също ще се прилага към електронно заявление. Към него ще се прилагат допълнително копия на епикризи и други медицински документи, доказващи заболяването.

Новите електронни услуги са достъпни чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги”, където са публикувани и подробни инструкции, описващи условията за подаване на заявленията.

Образец на Декларация за трудова злополука или Бързо известие за съмнение за професионална болест може да се изтегли за попълване от интернет страницата на НОИ, раздел "Формуляри" - "Формуляри и образци за трудови злополуки и професионални болести".

Използването на административните електронни услуги цели спестяване на време и средства на потребителите за посещения в структурите на НОИ за депозиране на заявления, искания, писмени въпроси, подаване на жалби, отправяне на въпроси по телефона за получаване на издаван от НОИ официален документ.

Преди дни Надзорният съвет на НОИ одобри наредба, според която от 1 януари 2015 година лекарите вече няма да издават хартиени болнични листове, а ще изпращат документите по електронен път. Целта на мярката е значително да се съкратят сроковете за изплащане на обезщетенията на осигурените лица.


Източник: http://www.noi.bg