Вие сте тук

11 страни все още не прилагат правилата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банките

11 страни все още не прилагат правилата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банките

Европейската комисия поиска от 11 държави - членки на Евросъюза, сред които е и България, пълното прилагане на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки (BRRD).

Директивата от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (2014/59 / ЕС) е централен елемент на банковия съюз  на ЕС и е въведена, за да се създаде по-безопасен и устойчив финансов сектор в условията след финансовата криза. 

В прессъобщението на ЕК се уточнява, че крайният срок за транспониране на новите правила в националните законодателства е 31 декември 2014 г.. Въпреки това 11 страни от ЕС - България, Чехия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Малта, Полша, Румъния и Швеция, не са успели да приложат до момента тези правила. 

Директивата (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) оборудва националните органи с необходимите инструменти и правомощия за управление и смекчаване на последствията при дестабилизация или фалит на банки или големи инвестиционни посредници във всички държави - членки. Целта е да се гарантира, че ако една банка е на ръба на неплатежоспособността, тя може да се преструктурира, без това да е в ущърб на данъкоплатците

Мерки за гарантиране на стабилността в сектора на финансовите и банковите услуги ЕК предприема от 2008 г., като въпросната директива за възстановяване и оздравяване на банките е приета през пролетта на 2014 г. Според нея финансовите институции са длъжни да подготвят планове за възстановяване, за да се преодолеят финансови сътресения. Властите в съответната страна разполагат с набор от правомощия, позволяващи им да се намесват в дейността на банките, за да се избегне фалит.  Новият режим трябва да гарантира, че загубите се поемат първо от акционерите, а след тях — от кредиторите, при условие, че нито един кредитор не поема по-големи загуби от тези, които би поел, ако институцията е ликвидирана чрез обичайно производство по несъстоятелност. Органите ще имат възможност да запазят непрекъснатия достъп до депозитите и платежните трансакции, при необходимост да продават рентабилни части на институцията и да разпределят загубите по честен и предвидим начин, посочва се в текста на Директива 2014/59 / ЕС.

Искането за прилагане на правилата за възстановяване и оздравяване на банките е отправено от Европейската комисия под формата на мотивирано становище, което е вторият етап от процедурите на ЕС за нарушение. Ако единадесетте страни не предприемат съответните мерки в рамките на два месеца, Комисията може да реши да сезира Съдът на Европейския съюз.

В връзка с необходимостта от  въвеждане в българското законодателство на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент на 8 май Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, в който се предвижда възможност за ранна намеса от страна на регулаторните органи, които следят състоянието на финансовите институции. 


Още новини от ЕК

ЕС и Швейцария подписаха вчера историческо споразумение за данъчна прозрачност, по силата на което ще се извършва автоматичен обмен на информация за финансовото състояние на клиенти на швейцарските банки - граждани на ЕС, както и за компании в рамките на съюза. Съгласно новото споразумение държавите членки ще могат да получават данни като имена, адреси, данъчен идентификационен номер и дата на раждане на техните жители със сметки в Швейцария, както и други финансови справки. Тази нова прозрачност следва не само да подобри способността на страните в Евросъюза да проследят и да се справят с лицата, укриващи данъци, но тя трябва да действа като възпиращ фактор срещу доходи и активи в чужбина, целящи данъчни измами. Споразумението трябва да бъде ратифицирано и да влезе в сила от 2018 г.


Източник: ЕК