банки в България

Девет търговски банки са изявили интерес да финансират проекти по плана „Юнкер“

Интерес към новата он-лендинг програма на Българска банка за развитие по плана „Юнкер" са заявили девет търговски банки, информират от финансовата институция. Възможностите за облекчено...

Какво трябва да знаем за валутните банкови преводи

Независимо дали сте частно лице или търговска фирма, със сигурност в моментите, в които ви се е налагало да превеждате пари по банков път сте си задавали въпроса: "По какъв начин парите ми...

Иновации в областта на финансовите услуги ще получат 200 млн. евро от УниКредит Anthemis Group

Иновативни бизнес идеи за финансови услуги ще бъдат финансирани от УниКредит и международната инвестиционна и консултантска компания Anthemis Group чрез съвместен инвестиционен проект с...

Шест големи европейски банки ще обясняват пред ЕП ролята си при "данъчната оптимизация" на свои клиенти

Представители на шест големи европейски банки обсъждат днес с членове на Европейския парламент ролята на финансовите учреждения в "данъчната оптимизация" на корпоративните им клиенти. На...

Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2015 г.

Всички бюджетни предприятия и банките трябва да представят статистическа справка за дейността си през 2015 г. Освен статистически справки, банките попълват и годишен финансов отчет съгласно...

ББР с нова инициатива за съвместно финансиране на бизнеса в партньорство с търговските банки

Българската банка за развитие ще сподея с търговските банки до 50 % от риска по отпускане на кредити на бизнес потребители съгласно нова инициатива, целяща осигуряване на съвместен ресурс...

Пощенска банка става собственик на клона на Алфа Банк в България

Окончателното споразумение, с която всички банкови дейности на българския клон на Алфа Банк стават собственост на дъщерното дружество на Юробанк в България, е подписано. Според него...

Закона за кредитните институции регламентират оповестяване на банковата тайна при банка в несъстоятелност

С приетите вчера на второ четене промени в Закона за кредитните институции се регламентира публичното оповестяване на банковата тайна за физически и юридически лица в случаи на производство...

11 страни все още не прилагат правилата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банките

Европейската комисия поиска от 11 държави - членки на Евросъюза, сред които е и България, пълното прилагане на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки (BRRD). Директивата...

Годишна отчетност за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2014 г.

Всички бюджетни предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките предоставят статистически справки на основание чл. 20 от Закона за статистиката и Закона за корпоративното...

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките - 18.12.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за гарантиране на влоговете в банките Дата на постъпване: 18.12.2014 г. Вносители: Министерски съвет В мотивите към проекта на Закон за гарантиране на...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност Дата на постъпване: 19.11.2014 г. Вносители: МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ...

Банка ДСК заема 12-та позиция сред 100-те най-големи банки в Югоизточна Европа

Новинарската агенция SeeNews за седма поредна година класира по показател общи годишни приходи най-големите финансови институции в Югоизточна Европа. Банка ДСК се нарежда на предни позиции...

Общото събрание на акционерите на ББР избра нов Надзорен съвет

Димитър Димитров, Кирил Ананиев и Атанас Кацарчев са избрани за членове на Надзорния съвет на Българска банка за развитие на Общото събрание на акционерите на банката, проведено на 01.10....

Електронно банкиране на ОББ вече дава възможност за плащане на данъци и такси към община Пловдив в реално време

Клиентите на електронно банкиране на ОББ вече могат да заплащат в реално време всички видове местни данъци и такси към община Пловдив, както и да получават справки за дължимите данъци....

„Креди Агрикол България” ЕАД вече е Търговска банка “Виктория” ЕАД

„Креди Агрикол България” ЕАД официално става Търговска банка “Виктория” ЕАД след като на 08.08.2014 г. в Търговския регистър e вписано изменението на фирменото наименование на банковата...

Банките в ЕС ще се освободят от нежелани кредити на стойност 100 млрд. евро до края на 2014 г.

Редица банки в ЕС са заложили като стратегия продажбата на нежелани кредити на обща стойност 100 млрд. евро до края на 2014 г. Тези мерки са част от усилията за заздравяване на балансите на...