Европейска комисия

Възможност за намалена ДДС ставка за е-книги е договорена на ниво ЕС

Споразумение между финансовите министри на страните в Европейския съюз, постигнато на състоялата се на 2 октомври 2018 г. среща в Люксембург, ще позволи е-книгите и абонаментите за...

В края на април Испания намали ДДС ставката за електронни издания - книги и е-вестници и списания, от 21% на 4%. В Чехия ставката за е-книги от 1 май 2020 г. е намалена на 10%....

ЕК поиска от България да синхронизира ДДС законодателството си с правото на ЕС

В официално увдомително писмо Европейската комисия ще поиска от България да промени нормативната уредба в областта на облагането с ДДС на дружествата, търгуващи с горива. Необходими според...

Нови регламенти за облагането с ДДС на електронната търговия в Евросъюза предлагат от ЕК

Пакет от мерки, облекчаващи данъчното облагане на онлайн продажбата на стоки и услуги, предложи Европейската комисия. На 1 декември ЕК представи новите данъчни правила за ДДС върху...

Нова директива в подкрепа на предприятията пред фалит предлага Европейската комисия

Нови правила в подкрепа на предприятията в несъстоятелност предлага Европейската комисия. Инициативата има за цел да увеличи възможностите за преструктуриране на дружествата с финансови...

Автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация предлага Европейската комисия

Европейският парламент одобри вчера предложението за автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация между националните данъчни органи.  Като „положителна стъпка в борбата срещу...

Шест големи европейски банки ще обясняват пред ЕП ролята си при "данъчната оптимизация" на свои клиенти

Представители на шест големи европейски банки обсъждат днес с членове на Европейския парламент ролята на финансовите учреждения в "данъчната оптимизация" на корпоративните им клиенти. На...

ЕК предложи актуализиране на Директивата за командироването на работници

Да бъде актуализирана Директивата за командироването на работници с цел създаване на ясна и лесна за прилагане правна рамка за командироването в други държави в условията на лоялна...

ЕК: Белгийската данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, е незаконна

Белгия е нарушила правилата на ЕС за държавната помощ като е предоставяла незаконно данъчни предимства по своята схема, прилаганапри свръхпечалба. Според заключенията на Европейската...

Корпоративните данъци отново са на дневен ред в Европейския парламент

Въпросите относно подобряването на ефективността и прозрачността на корпоративното данъчно облагане и преодоляване на проблемите, свързани с нелоялни данъчни практики, отново са обект на...

Гърция няма да облага с 26% данък сделки и трансакции с източник България

С приетия от гръцкия парламент в края на миналата седмица закон за ратифициране на Третата спасителна програма са отменени и данъчните разпоредби, в които се предвиждаше облагане с 26%...

Европейският парламент обсъжда плана за действия на ЕК относно корпоративното данъчно облагане

На днешното си заседание евродепутатите обсъждат с комисаря по икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси представеният на 17 юни План за действие за цялостна реформа на...

11 страни все още не прилагат правилата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банките

Европейската комисия поиска от 11 държави - членки на Евросъюза, сред които е и България, пълното прилагане на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки (BRRD). Директивата...

Сезираме ЕК за въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции с източник България

Финансовият министър е изпратил официално писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси. В него е отразена позицията на...

ЕК с положително решение относно данъчното облекчение за земеделски производители

Разписката с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 е получена и това позволява на земеделските стопани да използват...

За прилагането на някои данъчни облекчения трябва да има разрешение от ЕК

Ползването на някои данъчни облекчения, предвидени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица са възможни само след постановяване...

Европейски фонд за стратегически инвестиции ще гарантира изпълнението на инвестиционния план на ЕК

По-малко от два месеца след обявяването на амбициозния си План за инвестиции за Европа за насърчаване на създаването на работни места и постигането на растеж, Европейската комисия прие...

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. стартира официално в четвъртък

Стартът на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. ще бъде обявен официално в ченвъртък, 15 януари, на информационно събитие в гр.Пловдив.  От Министерство на труда и социалната...

Възобновяване на еврофондовете и отпадане на надзорния механизъм на ЕК за България обеща Юнкер

На съвместната пресконференция с премиера Бойко Борисов председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер потвърди обещанието от предизборната си кампания да бъде преразгледан и да отпадне механизмът за...

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. получи одобрението на Европейската комисия

Днес Европейската комисия одобри оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", която ще стартира в България за новата финансова рамка 2014 – 2020 г.  Програмата е съфинансирана от...

Данъчната политика на Люксембург изправи Юнкер и ЕК пред вот на недоверие

Данъчната политика на Люксембург стана причина коалиция от 76 дясно настроени евродепутати да внесе миналата седмица в Европейския парламент искане да бъде освободен от поста председателят...