Света

Вие сте тук

Използване на портала за е-услуги на НАП

В началото на октомври клиентите на НАП вече няма да могат да използват старият портал за е-услуги. От Агенцията по приходите информират, че по време на продължилия повече от година...

Свръхнамалена ДДС ставка за книги

Съветът по икономически и финансови въпроси ECOFIN прие нова директива, с която се променят общоевропейските разпоредби относно облагането с данък върху добавената стойност и се предоставя...

ЕК предлага да не се облаганат с ДДС по време на криза някои жизненоважни стоки и услуги

В съобщение за медиите от 12 април 2021 г., публикувано в интернет страницата на Европейската комисия, е представено предложението на институцията за освобождаване от облагане с ДДС на...

Германия намалява временно ДДС за някои стоки и услуги като част от мерките за справяне с Covid-19 кризата

В периода от 1 юли до 31 декември 2020 г. Германия ще прилага по-ниски ДДС ставки за доставки на телекомуникационни услуги, услуги по радиоразпръскване и услуги предоставяни по електронен...

Възможност за намалена ДДС ставка за е-книги е договорена на ниво ЕС

Споразумение между финансовите министри на страните в Европейския съюз, постигнато на състоялата се на 2 октомври 2018 г. среща в Люксембург, ще позволи е-книгите и абонаментите за...

Почти 150 милиарда евро загубени приходи от ДДС в ЕС

Загуби в размер на почти 150 милиарда евро за 2016 г. заради несъбрано ДДС оповестява в доклада си от днес, 21 септември, Европейската комисия. Според проучването на институцията за...

По-ниски такси за всички презгранични плащания в евро в ЕС педлага Европейската комисия

Предложението на ЕК от 28 март 2018 г. да бъдат намалени таксите, които платежните институции удържат при презгранични трансакции в евро от страни членки на Съюза, но не и на еврозоната, е...

ЕК поиска от България да синхронизира ДДС законодателството си с правото на ЕС

В официално увдомително писмо Европейската комисия ще поиска от България да промени нормативната уредба в областта на облагането с ДДС на дружествата, търгуващи с горива. Необходими според...

Ще се изисква ли от мултинационалните компании да разкриват публично данъчна информация?

Многонационалните компании публично да разкриват колко данъци плащат и къде, планират от икономическата и правната комисия на ЕП. Оповестяването включва и данъци, платени извън ЕС, и ще се...

Унгария намалява ДДС ставката за услуги "достъп до Интернет" от 1 януари 2017 г.

Значително по-ниска ще е ДДС ставката за услуги "достъп до Интернет" в Унгария от началото на 2017 г. От 1 януари доставките на този вид услуги ще се облага с 18% ДДС, за разлика от всички...

Нови регламенти за облагането с ДДС на електронната търговия в Евросъюза предлагат от ЕК

Пакет от мерки, облекчаващи данъчното облагане на онлайн продажбата на стоки и услуги, предложи Европейската комисия. На 1 декември ЕК представи новите данъчни правила за ДДС върху...

Нова директива в подкрепа на предприятията пред фалит предлага Европейската комисия

Нови правила в подкрепа на предприятията в несъстоятелност предлага Европейската комисия. Инициативата има за цел да увеличи възможностите за преструктуриране на дружествата с финансови...

Плановете на британското правителство за по-ниски корпоративни данъци след Brexit разтревожиха финансистите на ЕС

По-ниски корпоративни данъци като мярка срещу очакваното забавяне на британската икономика предлагат финансовият министър Джордж Озбърн и министърът на иконмиката Саджид Джавид, след като...

ДДС в Гърция ще е 24 % от 1 юни

Повишаване с още един процент на ДДС ставката и увеличение на данъците върху недвижими имоти и хазарт са част от пакета нови по-строги мерки за икономии, приети от гръцкия парламент на 22...

Автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация предлага Европейската комисия

Европейският парламент одобри вчера предложението за автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация между националните данъчни органи.  Като „положителна стъпка в борбата срещу...

Шест големи европейски банки ще обясняват пред ЕП ролята си при "данъчната оптимизация" на свои клиенти

Представители на шест големи европейски банки обсъждат днес с членове на Европейския парламент ролята на финансовите учреждения в "данъчната оптимизация" на корпоративните им клиенти. На...

ЕК предложи актуализиране на Директивата за командироването на работници

Да бъде актуализирана Директивата за командироването на работници с цел създаване на ясна и лесна за прилагане правна рамка за командироването в други държави в условията на лоялна...

ЕК: Белгийската данъчна схема, прилагана при свръхпечалба, е незаконна

Белгия е нарушила правилата на ЕС за държавната помощ като е предоставяла незаконно данъчни предимства по своята схема, прилаганапри свръхпечалба. Според заключенията на Европейската...

Европарламентът прие резолюция за по-справедливо корпоративно данъчно облагане в Европа

На вчерашното си заседание евродепутатите гласуваха с 508 гласа „за“, 108 „против“ и 85 „въздържал се“ резолюция относно по-справедливото корпоративно данъчно облагане в Европа. Исканеията...

Еврокомисията за данъчните постановления гласува препоръки за справедливо и прозрачно корпоративно облагане.

В началото на седмицата специалната комисия на Европейския парламент за данъчните постановления гласува препоръките си за корпоративно облагане, базирани на принципа, че мултинационалните...

ЕС и Швейцария автоматично ще обменят информация относно банковите сметки на своите жители от 2018 г.

В Швейцария няма да има банкова тайна за гражданите на Европейския съюз от 2018 г. На днешното си заседание Европейският парламент прие позицията си по споразумението с Швейцария, което би...

Корпоративните данъци отново са на дневен ред в Европейския парламент

Въпросите относно подобряването на ефективността и прозрачността на корпоративното данъчно облагане и преодоляване на проблемите, свързани с нелоялни данъчни практики, отново са обект на...

Инестиционният план "Юнкер" получи одобрението на Европейския парламент

На вчерашното си заседание Европейският парламент е одобрил плана "Юнкер" за стимулиране на 315 млрд. евро жизнеспособни инвестиции в Европа, представен през ноември 2014 г. от Европейската...

Европейският парламент обсъжда плана за действия на ЕК относно корпоративното данъчно облагане

На днешното си заседание евродепутатите обсъждат с комисаря по икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси представеният на 17 юни План за действие за цялостна реформа на...

Страници