Вие сте тук

Два обновени програмни продукти на НАП от 31.01.2020 г. са публикувани в сайта на агенцията

Два обновени програмни продукти на НАП от 31.01.2020 г. са публикувани в сайта на агенцията

НАП публикува в интернет страницата си две актуализации на програмни продукти - за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация и на клиентски софтуер за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6 и декларации образец №1, образец №3 и образец №6.

Обновените към 31.01.2020 г. софтуерни продукти могат да бъдат намерени съответно в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » ДДС документи и За бизнеса » Програмни продукти » Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6, както и по-долу:


Обновяване № 1 за 2020 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация от 31.01.2020 г.

Ръководство на потребителя за използване на продукта от 31.01.2020 г.


Обновяване №2 за 2020 г. и първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.

Новото тук е: Възможност за въвеждане и генериране на декларации обр. 1, 3 и 6 за 2020 г. Отстранени грешки от предходни версии по справките по чл.73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ. Възможност за експорт в excel на въведени в продукта справки по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ.

Ръководство за инсталация от 31.01.2020 г. 

Ръководство на потребителя за ползване на продукта от 31.01.2020 г. 


Източник: НАП