актуализирни програмни продукти на НАП

НАП публикува обновена версия 9.04 на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри, справка-декларация за ДДС и VIES-декларация

НАП публикува обновяване 9.04 на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. Промяната в софтуера е необходима за лицата,...

Два обновени програмни продукти на НАП от 31.01.2020 г. са публикувани в сайта на агенцията

НАП публикува в интернет страницата си две актуализации на програмни продукти - за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация и на клиентски софтуер...

Актуализиран е програмният продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2019 г.

Обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2019 г.  и ръководство на...

Обновен е програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ”

НАП публикува актуализирана версия на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ”. Обновеният софтуер е достъпен от 18 януари 2018 г. в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Справка...

НАП актуализира програмния продукт "Трудови договори"

НАП публикува първата за тази година актуализация на ПП "Трудови договори".  Новата версия включва актуалната номенклатура "Национална класификация на професиите и длъжностите", в сила от...

НАП актуализира платформата си за електронно подписване на документи и файлове

От днес, 28 ноември 2017 г., платформата на НАП за електронно подписване на документи и файлове е актуализирана. От приходната агенция уточняват, че целта на обновяването е безпроблемната...

Обновен е офлайн модулът за Интрастат операторите за 2017 г.

На разположение на Интрастат операторите е публикувана нова версия 4.0.0 на офлайн модула МИО за 2017 година. В интернет страницата на НАП са достъпни за изтегляне инсталационните файлове...

Още два програмни продукта на НАП са с актуализирани версии за 2017 г.

НАП актуализира програмния продукти за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. В обновената версия 6.01. е добавена възможност за генериране на...

Програмният продукт "Трудови договори" на НАП е с обновена версия

От приходната агенция съобщаван за актуализиране на програмен продукт за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда. Версия 1.20 на ПП "...

Програмният продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” е с нова версия

Програмният продукт на НАП „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” вече е с нова версия 5.2, съобщават от приходната агенция. Актуализираната версия е достъпна в рубрика Програмни продукти в интернет...

Нова версия на офлайн модула за Интрастат оператора за 2016 г.

В интернет страницата на НАП е публикувана новата версия за 2016 г. на офлайн приложението за Интрастат оператора. МИО предоставя нужната функционалност за създаване и управление на...

Актуализиран е програмният продукт "Трудови договори” за 2015 г.

От НАП информират за наличието на обновена версия на програмен продукт "Трудови договори” за 2015 г. 1. Актуализирана е номенклатурата НКПД (в сила от 01.01.2015)– премахнати и добавени...

Обновена е версията на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. № 3, обр. № 6

В сайта на НАП е публикувана обновената версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларации обр.№1, обр.№3 и обр.№6. Актуализираната версия може да бъде видяна в рубрика "...

Нова актуализация на програмния продукт „Трудови договори”

Актуализиран е програмен продукт за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда. Актуализираният програмният продукт „Трудови договори”...

Актуализиран е програмният продукт „Трудови договори”

Актуализиран е програмен продукт за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда. В програмния продукт е включена НКПД, в сила от 1 януари...