Електронно банкиране на ОББ вече дава възможност за плащане на данъци и такси към община Пловдив в реално време

Електронно банкиране на ОББ вече дава възможност за плащане на данъци и такси към община Пловдив в реално време

Клиентите на електронно банкиране на ОББ вече могат да заплащат в реално време всички видове местни данъци и такси към община Пловдив, както и да получават справки за дължимите данъци.

Услугата, която вече предлага възможност за заплащане на данъци и такси в Столична община и общините Белоградчик, Бяла Слатина, Любимец, Мездра, Момчилград, Пловдив и Царево, е достъпна от меню „Данъци и такси“ в електронното банкиране на ОББ. 

Изградената онлайн връзка между системата на банката и тези на общините по отношение на данъци и такси позволява на клиентите да заплащат както текущите, така и старите си задължения, като плащането се отразява директно в системата на съответната община.

Менюто е разработено според стандартите за отлично потребителско изживяване и позволява на клиентите да направят само справка за дължимите или вече наредени за плащане през системата на банката  данъци и такси, като въведат партидния си номер или да осъществят плащане на избрани от тях дължими данъци и такси.

Автоматизираната система дава възможност за заплащане на всички местни данъци и такси, включително най-масовите:

  • Данък върху недвижими имоти
  • Такса битови отпадъци
  • Данък върху превозните средства
  • Данък за притежаване на куче
  • Патентен данък

За всяка успешно извършена операция клиентът получава електронна квитанция, която съдържа подробна информация за платеното данъчно задължение.


Източник: ОББ