ДДС във Великобритания

Обединеното кралство повишава стандартната данъчна ставка на ДДС с 2.5 % на 4 януари 2011 г. и по думите на финансовия министър това е една от "болезнените оздравителни мерки" в подкрепа на британската икономика.

За пръв път ДДС е въведен във Великобритания на 1 април 1973 г., като размерът на данъчната ставка е 10%. През следващите няколко години този процент се променя динамично. След първоначално понижение до 8% през 1979 г. следва скок нагоре до 15%, а след един относително дълъг период на стабилност отново следва повишение, този път на 17.5%. В момента стандартната данъчна ставка по ДДС е 20% - една от най-ниските в ЕС (по-ниски са - 15% ДДС в Люксембург, 18% в Малта, 19% в Германия и Кипър). ДДС се администрира на национално ниво от Агенцията по мита и акцизите.

Ставки по ДДС във Великобритания

Във Великобритания ДДС е с няколко различни ставки в зависимост от вида на стоките и услугите, обект на данъчно облагане. Стандартната данъчна ставка, с която по правило се облагат доставките на стоки и услуги, е 20%. Освен нея обаче е регламентирана и намалена данъчна ставка в размер на 5% ( според Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност намалената данъчна ставка не може да бъде по-ниска от 5%). Освен намалената ставка по ДДС в Обединеното кралство в определени случаи се прилага и нулева данъчна ставка. Освен това доставките на някои стоки и услуги са освободени от облагане с ДДС.

С намалена ставка от 5% се облагат: 

 • доставката на някои енергийни ресурси като природен газ и електрическа енергия за битови нужди или с благотворителна цел, както и твърдо и течно гориво, предназначени за битова употреба или предоставяни с некомерсиална цел;
 • енергоспестяващите материали, монтирани в жилища и сгради, използвани за съответното жилищно предназначение;
 • услуги и продукти за повишаване на качеството на живот - помощни средства за мобилност на възрастни хора и продукти за спиране на тютюнопушенето като никотинови лепенки и дъвки;
 • някои санитарно-хигиенни продукти;
 • ремонтни и строителни дейности по преустройство и поддръжка на жилища при определени условия;
 • защитно и предпазно оборудване - детски кошчета с обезопасяващи ремъци, детски столчета за кола и велосипед;

Нулева данъчна ставка се начислява за:

 • доставката на някои стоки и услуги с благотворителна цел - рекламни услуги за благотворителни организации; някои стоки, продадени на благотворителни събития за набиране на средства; благотворителни търгове с цел продажба на дарени стоки; строителство и продажба на нови сгради за благотворителна цел;
 • някои услуги и продукти, предназначени за подобряването на качеството на живот на хора с увреждания - строителни услуги, оборудване за незрящи ли хора с увредено зрение, оборудване за хора с увреждания;
 • определени фармацевтични продукти;
 • комунални услуги, свързани с водоснабдяване и канализация;
 • строителни и ремонтни дейност на жилищни сгради, както и отдаването им под наем при определени условия;
 • продажба или дългосрочен лизинг на нова къща с гараж или паркомясто;
 • транспорт, превоз на товари, пътуване и някои превозни средства;
 • отпечатване на брошури и листовки, някои пощенски разходи, публикувани материали - книги, списания и вестници;
 • бебешки и детски облекла и обувки;
 • защитно и предпазно оборудване - велосипедни каски с CE маркировка; мотоциклетни каски, които отговарят на стандартите за безопасност; защитни обувки и каски за индустриална употреба.

Доставките на  някои стоки и услуги са освободени от данък - за тях не се дължи ДДС или те са извън обхвата на ДДС система на Обединеното кралство. Такива са например някои доставки на стоки и услуги, свързани със спорт, свободно време, култура и антики, както и хазартните игри и продажбата на лотарийни билети. Освободени от ДДС са и входни такси, събирани от благотворителни организации при организиране на  събития за набиране на средства с благотворителна цел. Не се дължи ДДС за здравните услуги, предоставяни от регистрирани лекари, стоматолози, оптици, фармацевти и другите здравни специалисти, както и за медицинско лечение, предоставено от специализирана институция като болница, хоспис или старчески дом. Освободени са и услугите, свързани с образование, професионално обучение и други, предоставяни от правоимащ орган, като училище, колеж или университет. Не се облагат с ДДС финансови и застрахователни услуги и инвестиции.

Източник на информацията за размера на данъчните ставки и обхвата им - GOV.UK

Прагове за регистрация по ДДС във Великобритания:

Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 79 000 GBP

Праг за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки - 70 000 GBP

Освободени от ДДС са фирми, чиито годишен оборот от продажбата на облагаеми стоки и услуги е по малък от 79 000 GBP.

Актуална информация за праговете за регистрация по ДДС в ЕС към 04.2016 г. можете да намерите тук.