ББР вече е изцяло държавна собственост

Българска банка за развитие става изцяло собственост на държавата, което позволява да стартират проверки на всички отпуснати кредити над 1 млн.лв.

ББР вече е изцяло държавна собственост

След като министър Кирил Петков получи с договор за дарение 8-те броя безналични акции, всяка с номинална стойност 100 лева, (000055% от капитала на Българска банка за развитие), които до настоящия момент са били притежание на търговската банка, ББР вече е сто процента държавна собственост. В прессъобщението на МИ се посочва, че с прехвърлянето на акциите министърът на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата  като едноличен собственик на капитала в общото събрание на акционерите на ББР, може да предприеме всякакви допълнителни, необходими корпоративни действия. Така става възможно ревизирането от Комисията за прозрачност и контрол на публичните средства в Българска банка за развитие (ББР) на всички кредити над 1 млн.лв. Комисията е създадена с цел проверка на съответствието на процедурите по отпускане на кредити от „Българска банка за развитие“ АД в съответствие със Закона за Българската банка за развитие и Устава на Банката. 

От икономическото министерство цитират и списък с осемте най-големи кредитополучатели от ББР:

⇒ Кредити с размер над 140 млн. лв.:

  • Слънчев ден АД
  • Благоевград-  БТ АД
  • Роудуей кънстракшън АД

⇒ Кредити с размер над 115 млн. лв.:

  • Маркет инвестмънт АД (Техномаркет)
  • Интернешънъл инвестмънтс ЕАД

⇒ Кредити с размер над 60 млн. лв.:

  • Параходство БМФ АД
  • Транспект АД
  • Инса Ойл ЕООД

Източник: МИ