плащане на данъци

Данъци и осигуровки ще могат да се плащат изцяло онлайн от днес

Новата система за плащане на задълженията към държавата е достъпна от днес и позволява внасянето на дължимите данъци и осигуровки онлайн, като за идентификация се използва ПИК или...

Местни данъци и такси вече могат да се плащат онлайн

В четири от най-големите общини в страната - Столична, Велико Търново, Пловдив и Варна, гражданите вече могат да заплатят онлайн през интернет страницата на НАП дължимите данъци за превозни...

Електронно банкиране на ОББ вече дава възможност за плащане на данъци и такси към община Пловдив в реално време

Клиентите на електронно банкиране на ОББ вече могат да заплащат в реално време всички видове местни данъци и такси към община Пловдив, както и да получават справки за дължимите данъци....