Девет търговски банки са изявили интерес да финансират проекти по плана „Юнкер“

Девет търговски банки са изявили интерес да финансират проекти по плана „Юнкер“

Интерес към новата он-лендинг програма на Българска банка за развитие по плана „Юнкер" са заявили девет търговски банки, информират от финансовата институция.

Възможностите за облекчено финансиране на бизнес проекти са представени през юли 2017 г. Банките партньори на ББР ще могат да получат целеви ресурс до 50 млн. евро за финансиране по индивидуалните си вътрешните правила за кредитиране, а Българска банка за развитие е в готовност да поеме и до 100% от риска по заемите към българските фирми. Он-лендинг програмата, чийто ресурс се се осигурява съвместно от ББР и Европейската инвестиционна банка в рамките на Инвестиционния план за Европа, е ориентирана към малките, средни и междинни компании с персонал до 3 000 души. Бенефициентите ще се ползват от възможността за дългосрочен достъп до финансирането, при максимален краен срок за погасяване до 2032 г,  а приложимият лихвен процент ще се формира от база 6M EURIBOR + надбавка от 2 до 4%, информират от ББР. Според изчисленията на банката по този начин максималният лихвен процент по предоставен днес заем не би надхвърлял 3,7% годишно.

Българската банка за развитие ще трябва да селектира кандидатурите на кредитните институции на база получените заявки за участие, за да разпредели одобрените лимити за финансиране, след което да обяви окончателно одобрените банки- партньори по програмата. Към момента интерест да финансират проекти  по плана „Юнкер" са изявили Алианц Банк България АД, Българо-американска кредитна банка АД, Банка Пиреос България АД, Инвестбанк АД, Общинска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Търговска банка Д АД, Юробанк България АД, както и обединените с една заявка за участие ОББ АД и СИБанк ЕАД.


Източник: ББР