Нови IBAN номера от 1 август за клиентите на бившата СИБАНК ЕАД

Нови IBAN номера от 1 август за клиентите на бившата СИБАНК ЕАД

Нови IBAN номера от 1 август вече имат клиентите на бившата вече СИБАНК ЕАД. Промяната е в резултат на сливането с ОББ АД в началото на 2018 г., когато банковата институция престава да съществува като отделно юридическо лице, а клиентите ѝ автоматично стават клиенти на ОББ.

В съответствие с българското законодателство, сметките на всички ползватели на финансовите услуги на СИБАНК ще имат IBAN номера, съдържащи името на ОББ, а именно – UBBS. Старият и новият IBAN номера ще функционират успоредно до края на декември 2018 г., което ще позволи на всички заинтересовани лица да уведомят съответните институции, бизнес партньори или работодатели за промяната. 

Справка за новия IBAN може да се получи чрез конвертора в интернет страницата на ОББ. 

Осевн частните и бизнес клиентите на банката, с променени банкови сметки са и някои институции - 10 от структурите на НАП в страната, Митница Пловдив и Митница Варна.