физически лица

НАП: Достъпни са предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица

Обещаните от приходната агенция предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни от днес, 10.03.2020 г., в портала за е-услуги на НАП.  За...

Годишни данъчни декларации за доходите, придобити от физическите лица през 2017 г.

НАП публикува формулярите за деклариране на доходите, придобити от физическите лица през 2017 г. Новите годишни данъчни декларации са достъпни в интернет страницата на приходната агенция, в...

Заеми над 10 000 лв. трябва да бъдат декларирани в годишната данъчна декларация на физическите лица

Парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени, трябва да бъдат декларирани от физическите лица с попълването на годишната данъчна...

Какви данъчни облекчения ползват физическите лица при деклариране на доходите си за 2015 г.

Ако ви предстои да подадете годишната си данъчна декларация за облагане на доходите ви за 2015 г. и още не сте се запознали с данъчните облекчения, предвидени в ЗДДФЛ, по-долу са обобщени...

Нови годишни данъчни декларации за 2016 г. за облагане на доходите на физическите лица

В интернет страницата на приходната агенция са публикувани новите годишни декларации за 2016 г. за облагане на доходите на физическите лица. От НАП напомнят, че декларациите могат да се...

Земеделските стопани могат да изберат как да се облагат доходите им през 2016 г. до края на декември

До края на декември регистрираните земеделски стопани могат да изберат дали доходите от дейността им през 2016 г. да се облагат по реда,  предвиден за едноличните търговци (с данък върху...

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане според ЗДДФЛ

За да изчислите дължимите данъци е необходимо да определите данъчната основа - месечна или годишна, като се вземат предвид възможните данъчни облекчения, от които може да се възползва едно ...

Кои доходи са необлагаеми според ЗДДФЛ

Част от доходите, които получаваме, не подлежат на данъчно облагане според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В чл.13 от ЗДДФЛ са регламентирани ...

В края на данъчната кампания НАП издава по 1000 ПИК на ден

От приходната агенция отбелязват солиден ръст в подаването на искания за издаване на персонален идентификационен код. В последните дни на данъчната кампания в офисите на Агенцията са...

Обща годишна данъчна основа според ЗДДФЛ - що е то и как се определя

Ако сте сред онази част от "физически лица", която задължително трябва да попълни и подаде годишна данъчна декларация за доходите си през предходната година, със сигурност ще се наложи да...

Данъчните декларации на физическите лица - кой, кога и как декларира данъци според ЗДДФЛ

В края на март изтече срокът за деклариране на корпоративните данъци от фирмите. Ако обаче сте данъчно задължено лице по ЗДДФЛ, то имате време до 30 април да подадете годишната си данъчна...

Подаваме данъчна декларация за заеми над 10 000 лв. през 2014 г.

Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2014 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2014 г. част от тях са...

Ще подаваме данъчни декларации онлайн без електронен подпис от 15 януари

Ще можем да подаваме данъчните си декларации онлайн и без електронен подпис след 15 януари, когато вече ще бъде активна новата услуга на НАП. Годишната декларация за облагането на доходите...

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2014 г.

Данните в годишния отчет се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката. Годишният отчет се представя задължително от...

Земеделските производители избират до края на декември реда за облагането на доходите им през 2015 г.

Регистрираните като земеделски производители физически лица имат право да изберат реда, по който ще бъдат облагани доходите от дейността им за 2015 г. Подаването на декларацията, с която се...

До края на април се подава декларацията за дължими данъци за първото тримесечие на 2014 г.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими...

Данъчни облекчения за физически лица

Данъчните облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2013г. , са: 1. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това данъчно...