Вие сте тук

Регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел да става в Агенция по вписванията предлагат управляващите

Регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел да става в Агенция по вписванията предлагат управляващите

Със законодателна инициатива в под формата на проект за изменение и допълненията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел управляващите ще намалят регулаторната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Това ще се случи чрез прехвърляне на регистрацията им от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията.

Целта е по-бърза процедура по регистрация на ЮЛНЦ, намаляване на държавните такси, създаване на възможност за електронно подаване на документи и освобождаване на съдилищата от дела с ниска правна сложност.

В прессъобщението относно решенията на Министерски съвет, публикувано днес в сайта на институцията, се посочва, че законопроектът е резултат от изпълнението на конкретните мерки, заложени в приетите стратегически документи – Стратегията за подкрепа па развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г. и Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г. 

Освен прехвърлянето на процеса по регистрация към Агенция по вписванията, с новите разпоредби се предвижда и периодично публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите

След като промените в нормативния акт влязат в сила, юридическите лица с нестопанска цел ще имат достатъчно дълъг срок - до 2018 г., в който да прехвърлят регистрацията си в Агенция по вписванията. От МС уточняват, че процесът на пререгистрация е освободен от държавни такси и не налага извънредна административна тежест на организациите.


Източник: МС