Новини от ИНБАЛАНС

Вие сте тук

Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2021 г. - ЕКСПЕРТ МЕДИЯ ООД

Във вразка със задължението за публикуване и осигуряване на безплатен достъп данните от Отчета за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2021 г. на ЕКСПЕРТ МЕДИЯ ООД, като прикачен...

Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за 2021 г. - ДЗЗД Консорциум СОФАТИКА

Във вразка със задължението за публикуване и осигуряване на безплатен достъп данните от Отчета за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2021 г. на ДЗЗД Консорциум СОФАТИКА, като...

На 24 април годишнината от геноцида над арменците ще бъде отбелязана със запалени свещи

На 24 април всяка година арменците по света отбелязват с факелни шествия и манифестации деня на геноцида и призовават Турция да го признае. Арменският геноцид е признат с официални...

В медиите - репортаж от пресконференция във връзка с успешното реализиране на проект по ОП РЧР

БНР Пловдив отрази пресконференцията ни във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-1206-С01 „Създаване на нови работни места във фирма „Хазарос Четинян“ ЕООД”, финансиран от...

В Пловдив ще бъде отбелязана 100-годишнината от Геноцида над арменците

ПОМНЯ И ИЗИСКВАМ! Това е мотото, с което се отбелязват 100 години от Арменския геноцид. Символът на тази годишнина е цветето незабравка. Между 1895 и 1921 г. са избити 1 543 271 мъже, жени...

ERP.BG стажантска програма

Българската софтуерна компания ERP.BG стартира тазгодишната си стажантска програма за позициите „Технически специалисти за поддръжка на ERP системи“ и „Бизнес консултанти по внедряване на...

Семинар на Ултра Офис Клъстер - 28-ми и 29-ти юни 2014 г.

Уважаеми Дами и Господа, Ултра Офис Клъстер ООД е създател на електрoнния  онлайн магазин- www.ultraoffice.bg. Магазинът предлага за продажба бизнес услуги на бизнес клиенти. Услугите са  ...

Конференция UltraOffice.bg

На 09.05.2014 г. от 10.00 ч. в Панаирни палати, гр. Пловдив, палата №7 ще се проведе Конференция UltraOffice.BG На 09.05.2014 г. от 10.00 ч. в Панаирни палати, гр. Пловдив, палата №7 ще се...