Представяне

Словакия

Представяне | Януари 27, 2020

Словакия

Словакия е страна-членка на Европейския съюз от 2004 г. През същата година се присъединява и към НАТО. Част е от еврозоната и официалната валута на страната е евро от 2009 г. Словакия е...

Словения

Представяне | Януари 27, 2020

Словения

Словения е независима държава от 1991 г., когато се разпада СФР Югославия. Страната се присъединява към Европейския съюз през 2004 г. и приема еврото като официална валута в началото на...

Унгария

Представяне | Януари 27, 2020

Унгария

Унгария става част от Европейския съюз през 2004 г. Член не на ОИСР от 1996 г. Страната е член на НАТО от 1999 г. Присъединява се към Шенгенското пространство през 2007 г. Форинтът е...

Финландия

Финландия става член на Европейския съюз през 1995 г. Страната е член на Шенгенското пространство от 1996 г. Еврото е официалната валута във Финландия от 1999 г. Не е член на НАТО въпреки...

Представяне | Януари 27, 2020

Румъния

Румъния е приета в Европейския съюз заедно с България на 1 януари 2007 г. Страната не е член на еврозоната и официалната валута на страната все още е Румънска лея. Румъния не е член на...

Франция

Представяне | Януари 27, 2020

Франция

Франция е сред страните-учредителки на Европейския съюз и страната с най-голяма територия в съюза. Тя е част от еврозоната, както и от Шенгенското пространство. Еврото е официалната валута...

Хърватия

Представяне | Януари 27, 2020

Хърватия

Хърватия е независима държава от 1991 г. като преди това страната е част от СФР Югославия. Молбата за членство в ЕС  е депозирана през 2003 г., а преговорите стартират през 2005 г., в...

Чешка република

Чехия става пълноправен член на Европейския съюз на 1 май 2004 г. Част е от Шенгенското пространство от 2007 г. Официалната валута в страната е чешката крона. Чешката република е член на...

Португалия е член на Европейския Съюз от 1986, на НАТО от 1949 и на ООН от 1955 г. Страната е част от еврозоната от 1999 г. и официалнта валута е евро. Португалия е част от Шенгенското...

Представяне | Януари 27, 2020

Полша

Полша е член на Европейскя съюз, НАТО, ООН, СТО и редица други международни организации. Страната се присъединява към ЕС 2004 г. Полша все още не се е присъединила към единната европейска...

Швеция

Представяне | Януари 27, 2020

Швеция

Швеция се присъединява към страните-членки на европейския съюз през 1995 г. Година по-късно страната става част от Шенгенското пространство. През 2003 г. след провеждане на референдум...

Нидерландия е сред държавите-учредителки на Европейския съюз. Страната е един от основополагащите членове на монетарният съюз на еврото и заменя своя гулден с единната валута през 1999 г....

Представяне | Януари 27, 2020

Малта

През 2004 г. Малта се присъединява към Европейския съюз. Еврото е официалната валута в страната от 2008 г. Малта е член на Шенгенското пространство от 2007 г.  Година на присъединявае:...

Люксембург е една от шестте страни-учредителки на Европейския съюз. Страната се присъединява към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1961 г. Люксембург е...

Представяне | Януари 27, 2020

Литва

Литва се присъеднява към Европейския съюз през май 2004 г. Пак през 2004 г. страната става член на НАТО. Литва е член на Шенгенско пространство от 2007г. През юли 2014 г. Европарламентът...

Представяне | Януари 27, 2020

Латвия

Латвия се присъединява към страните -членки на Европейския съюз на 1 май 2004г. след проведен през есента на 2003 г. референдум. Страната се присъединява към НАТО през март 2004 г. Член е...

Представяне | Януари 27, 2020

Кипър

Кипър става член на Европейския съюз през май 2004 г. Еврото е въведено като официална валута от 1 януари 2008 г. Страната не е член на Шенгенското пространство. Година на присъединяване:...

Представяне | Януари 27, 2020

Италия

Италия е сред страните-членки, учредители на Европейския съюз. Част е от Еврозоната и еврото е официалната валута в страната от 1999 г. Страната се включва в ООН през 1955 година и членува...

Представяне | Януари 27, 2020

Испания

Кралство Испания става член на Европейския съюз през 1986 г. Страната приема еврото като официална валута през 1999 г. Член е на Шенгенското пространство от 1991 г. Испания е сред важните...

Представяне | Януари 27, 2020

Ирландия

Ирландия става част от Европейския съюз през 1973 г., като официалната валутана страната от 1999 г. е еврото. Тъй като държавата води политика на неутралитет, тя не е член на НАТО. Също...

Представяне | Януари 27, 2020

Естония

Естония се присъединява към страните-членки на Европейския съюз на 1 май 2004 г. Еврото е официалната валута от 2011 г. Страната е член на ООН от 1991 г.и на НАТО от 2004 г. Естония също...

Представяне | Януари 27, 2020

Дания

Дания се присъединява към Европейския съюз през 1973 г. Страната е един от основателите и член на ООН и НАТО. Официалната валута на Дания е кроната, която е обвързана с еврото, като едно...

Представяне | Януари 27, 2020

Гърция

Гърция се присъединява към Европейския съюз през 1981 г. Страната е част от Шенгенско пространство от 1992 г. Еврото е официалната валута от 2001 г. Гърция е член на НАТО от 1952 г. и на...

Представяне | Януари 27, 2020

Германия

Германия страната с най-развита икономика в Европа и една от водещите икономически сили в световен мащаб. Страната е член на множество международни организации, сред които ООН, НАТО, Г-8, Г...

Страници