Бизнес организации

Вие сте тук

БСК адресира становище във връзка с предложените механизми за определяне на МРЗ

Казусът с определянето на размер на минималната работна заплата за страната отново е на дневен ред. В среща между министъра в оставка Георги Гьоков и социалните партньори, проведена в края...

БСК публикува становище по законопроекта

След като на 09.10. 2019 г. пакетното предложение за промени в данъчното законодателство под формата на ЗИД на ЗКПО (902-01-52/ 09.10.2019 г.) беше внесено за гласуване в НС, БСК публикува...

Бизнесът с редица възражения срещу поредната доза промени в ЗАДС

БСК публикува в интернет страницата си становище относно проекта на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, достъпен за обществено обсъждане до 11 август. Представителната бизнес...

Бизнесът поиска отпадане на задължението за подаване до ДАНС на плановете за обучение относно изискванията на ЗМИП

В становище на БСК, адресирано до управляващите, представителната бизнес организация изрази несъгласието си със създадената допълнителна административна тежест чрез вменяване на задължение...

Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

През декември 1991 г. е учредена Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители в България. Тя е официално регистрирана на 8 юни 1992 г. с решение на Софийски градски съд – фирмено...

Асоциация на индустриалния капитал в България

Учредената през 1996 г. Асоциация на индустриалния капитал в България представлява на национално равнище българския бизнес  в лицето на членуващите в организацията повече от 50 холдингови и...

Българска стопанска камара

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. На нацинално ниво БСК участва в работата на органите за социално...

Българска търговско-промишлена палата

Българската търговско промишлена палата eсъздадена през 1895 г. Тя е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на...

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е най-голямата работодателска организация на бизнеса в България. Структурата обединява над 11 000 компании, колективни и...

Асоциация на банките в България

Асоциацията на банките в България е сдружение с нестопанска цел, създадено на  9 април 1992г. Учредители на организацията, която до 2007 г. носи името Асоциация на търговските банки, са 47...

Национално сдружение на малкия и среден бизнес

Националното сдружение на малкия и среден бизнес е работодателска организация, представляваща интересите на микро, малките и средни предприятия, учредена през юни 2000 г. Членове на...

Съюз за Стопанска инициатива

Съюзът за Стопанска инициатива e организация, представляваща интересите на фирми от микро, малкия и среден бизнес в областта на пазара на труда и на индустриалните отношения. Създаден е...

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Българската асоциация на лизензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) е организация, представляваща юридически лица, получили разрешение да извършват дейност като инвестиционен посредник...

независим финансов одит

За промени в законодателството, с които да се облекчат изискванията за задължителен финансов одит на предприятията в България, апелират работодателските организации в обръщение към...

Искане за промени в Закона за счетоводството във връзка с независимия финансов одит отправи АОБР

В ставонище по предложения в края на август законопроект за промени в ЗКПО представителните бизнес организации отново поставят на дневен ред въпроса за необходимостта от корекции в друг...

Прадставителните работодателски организации за пореден път отказват участие в пеговорите за МОД

Асоциацията на организациите на българските работодатели за трета поредна година декларира отказа си да участва в преговорите за определяне на минималния осигурителен доход по длъжности и...

БСК алармира за хаос в нормативната уредба при подаването на декларации от предприятията без дейност през 2017 г.

Работодателските организации алармират за разминаване в нормативната уредба относно мярката, облекчаваща предбриятията без дейност чрез отпадане на задължението да публикуват годишни...

Уебинар на АССП " Excel за счетоводители"

АССП организира уебинар на тема " Excel за счетоводители" – Част I, който в рамките на 2 астрономически часа ще предостави полезни знания на участниците относно това как да обработват...

Уебинар на АССП "Техническите услуги съгласно ЗКПО и СИДДО"

АССП организира полезен уебинар на тема "Техническите услуги съгласно ЗКПО и СИДДО". Лекторът е Десислава Канева, данъчен адвокат и консултант с богата практика и голям брой публикации в...

АОБР отново декларира несъгласието си с административното опредляне на МОД

Асоциация на организациите на българските работодатели адресира официално писмо до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, с което отново заяви категоричното си несъгласие с...

Премахване на минималната работна заплата

За пореден път представителите на бизнеса в лицето на АИКБ заявяват твърдата си позиция против административното определяне на минимална работна заплата. На организираната от Асоциацията на...

Кодекса на труда

Две от представителните работодателски организации адресираха до медиите писмо - протест срещу законодателната инициатива на Омбудсмана и КНСБ, които на 20 април внесоха в Народното...

Уебинар на тема "Командироване в ЕС" и "Осигуряване на чужденци от ЕС" организира АССП

АССП организира на 9 март от 14:00 до 16:30 часа полезен уебинар във връзка с новите регламенти относно командироването на български работници в Европейския съюз и осигуряването на чужденци...

Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия е регистрирана от Софийски градски съд, Фирмено отделение по ф.д. 11620/2003 г. Със Заповед 949/2003 г. на Министъра на финансите АССП е...

Страници