Бизнес организации • Представяне

Вие сте тук

Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

През декември 1991 г. е учредена Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители в България. Тя е официално регистрирана на 8 юни 1992 г. с решение на Софийски градски съд – фирмено...

Асоциация на индустриалния капитал в България

Учредената през 1996 г. Асоциация на индустриалния капитал в България представлява на национално равнище българския бизнес  в лицето на членуващите в организацията повече от 50 холдингови и...

Българска стопанска камара

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. На нацинално ниво БСК участва в работата на органите за социално...

Българска търговско-промишлена палата

Българската търговско промишлена палата eсъздадена през 1895 г. Тя е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на...

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е най-голямата работодателска организация на бизнеса в България. Структурата обединява над 11 000 компании, колективни и...

Асоциация на банките в България

Асоциацията на банките в България е сдружение с нестопанска цел, създадено на  9 април 1992г. Учредители на организацията, която до 2007 г. носи името Асоциация на търговските банки, са 47...

Национално сдружение на малкия и среден бизнес

Националното сдружение на малкия и среден бизнес е работодателска организация, представляваща интересите на микро, малките и средни предприятия, учредена през юни 2000 г. Членове на...

Съюз за Стопанска инициатива

Съюзът за Стопанска инициатива e организация, представляваща интересите на фирми от микро, малкия и среден бизнес в областта на пазара на труда и на индустриалните отношения. Създаден е...

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Българската асоциация на лизензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) е организация, представляваща юридически лица, получили разрешение да извършват дейност като инвестиционен посредник...

Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия е регистрирана от Софийски градски съд, Фирмено отделение по ф.д. 11620/2003 г. Със Заповед 949/2003 г. на Министъра на финансите АССП е...