Политика за поверителност и защита на личните данни - ИНБАЛАНС НЮЗ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНБАЛАНС НЮЗ е информационен уебсайт, създаден и администриран от счетоводна мрежа ИНБАЛАНС България, в частност – счетоводна компания Инбаланс – Пловдив ЕООД. 

 • Информация за контакт с Администратора на Вашите лични данни, предоставени или събрани автоматично при ползването на www.news.inbalance.bg

Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС България; Офис Пловдив – „Инбаланс – Пловдив“ ЕООД 

• ЕИК: BG202519405

• Адрес за кореспонденция:

Пловдив 4003, България; ул. Братаница № 12

• Телефон: +35932/266660

• Е-mail:plovdiv@inb.bg;office@inbalance.bg

Информация относно компетентния надзорен орган, до който може да бъде подадена жалба съгласно чл. 13, 2 „г” и чл. 14, 2 „д” от ОРЗД

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Email:kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


Защитата на личните Ви данни е от съществено значение за нас. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни авторите на проекта ИНБАЛАНС НЮЗ декларират усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Документът съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и правата Ви във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни.

ИНБАЛАНС България осъществява дейността си по администриране и популяризиране на информационния сайт www.news.inbalance.bg в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


 • Използвани термини

„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано - име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече други признаци, специфични за идентичността на това физическо лице;

„Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на Вашите лични данни е ИНБАЛАНС България;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Под „обработващ лични данни“ в настоящата политика се има предвид служител на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС България;


 • Цели и основание за обработка на личните Ви данни

Личните данни, които се обработват от администраторите на  ИНБАЛАНС НЮЗ, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Основанието, на което администраторите на  ИНБАЛАНС НЮЗ обработват събраните лични данни, е даденото от Ваша страна доброволно съгласие при регистрирането Ви като потребител в сайта с цел публикуване на коментари или участие като автор на статии. Също така Вашите лични данни се обработват с изричното Ви съгласие при изпращането на месечен информационен бюлетин, за който Вие сте се абонирали.

Във връзка с нормативните изисквания относно събирането на лични данни, Вие следва да дадете изрично съгласието си за всяка отделна цел. Опция за това ще Ви бъде предоставена и при създаването на потребителски профил, и при абонамента за бюлетин.

Имайте предвид, че има случаи, в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за ползването на някои опции в сайта www.news.inbalance.bg (коментари на публикувани статии, създаване на авторски материали, получаване на информационен бюлетин).

ИНБАЛАНС НЮЗ обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:

• за регистрация и управление на профила Ви в сайта и при нужда от комуникация с Вас за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми, свързани с него;

• за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайта с цел подобряването му;

• за да Ви изпращаме регулярен нюзлетър, за който изрично сте се абонирали;

• за маркетингови цели, свързани с активности на съответния уебсайт.

Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

• ограничение на целите на обработване;

• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

• точност и актуалност на данните;

• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


 • Лични данни, които Вие предоставяте

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайта не е задължително, освен ако желаете да си направите доброволна регистрация с цел коментар/включване с авторска публикация и/или абонамент за бюлетин.

При регистрация в www.news.inbalance.bg Вие предоставяте задължително следните данни: име, имейл адрес. Също така имате възможност по Ваш избор да впишете допълнително информация, която не Ви идентифицира лично, например: пол, дата на раждане, местонахождение, интереси, хобита и подобни. Такива данни, посочени в профила на потребителя, се пазят по Ваше желание с цел презентирането Ви пред останалите потребители на сайта. Вие можете да ги коригирате и/или заличите във всеки един момент от профила си.

Когато предоставяте публично лична информация в сайта www.news.inbalance.bg, следва да имате предвид, че тя може да бъде видяна от други посетители и ние нямаме възможност да предотвратим по-нататъшното ѝ използване от тях.

 • Лични данни, които се събират автоматично

Когато посещавате уеб страницата www.news.inbalance.bg, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.

Обобщена информация - получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузър, който използвате (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. 

Бисквитки (‘Cookie'): малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Използваме следните типове "бисквитки"

  1. Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате нашите уебсайтове. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели използват уебсайта. 
  2. Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашият уеб сайто възможно най-ефективен. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за вход, да се запазят предпочитаните Ви настройки.
  3. Бисквитки на трети страни:

ИзползвамеGoogle Analyticsна Google, за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик. Той може да използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google.

Използваме"Facebook Pixel" на Facebook, с помощта на който могат да се проследят действията на потребители на страниците на www.news.inbalance.bg, след като са се логнали в профила си във Facebook. Това ни позволява да подобряваме ефективността на рекламите във Facebook и да събираме статистически данни, които са анонимни за нас и не разкриват самоличността на потребителите. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook.

• Как да управлявате „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки.

Освен да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, имате възможност да настроите повечето браузъри да ги блокират. Трябва да имате предвид, че тези Ваши действия могат да доведат до необходимост ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, както и е възможно някои услуги и функции да не работят.

• Интегрирани бутони за споделяне в социалните медии с оглед на защитата на Вашите лични данни

В сайта www.news.inbalance.bg са интегрирани бутони за споделяне на публикациите в различни социални медии, както и за реакция „харесва ми" на Facebook. Когато кликнете върху един от тези бутони и сте вписани в профила си в съответната социална медия, Вашата лична информация може да бъде свързана с профила Ви и евентуално да направи видими вашите действия за останалите потребители, с които сте свързани.


 • Важно за лица под 16 години

Личните данни на лица под 16-годишна възраст са обект на специално внимание от страна на администраторите на ИНБАЛАНС НЮЗ. Създаването на потребителски профил и абонаментът за информационен бюлетин трябва да се извършат с изричното съгласие на родител/настойник.

Ако бъдем информирани, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Можете да сигнализирате за налична при нас информация от или за дете под 16 години чрез някой от методите за контакт с ИНБАЛАНС, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни


 • Как осигуряваме сигурност за личните Ви данни

Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на нашите уебсайтове. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет.

Паролата, която предоставяте при регистрацията си в уебсайтовете ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.

Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.


 • Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

В общия случай Вашите лични данни се съхраняват докато съществува Вашият профил в сайта, респективно сте абонат за нашия месечен нюзлетър, или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени.

Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да се изиска от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.

Важно е да имате предвид, че споделянето на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана. При все това администраторите на ИНБАЛАНС НЮЗ предприемат всички необходими и възможни действия да осигурят максимална защита на предоставените от Вас лични данни.


 • Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и да получите достъп тях и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от Администратора да:

• коригира неточните лични данни, свързани с Вас;

• да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас

• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

• Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договор с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

• да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

• да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


 • Достъпа на трети лица до предоставените от Вас лични данни.

Администраторите на ИНБАЛАНС НЮЗ не предоставят вашите лични данни, които не са публично видими и достъпни, на трети страни, освен ако това не се изисква от специален нормативен акт. Аналитичните инструменти, които сайтът използва за проследяване на потребителското поведение, често обработват анонимна обобщена информация, която обаче не представлява информация, позволяваща лично идентифициране.

ИНБАЛАНС НЮЗ няма да прехвърли предоставената от вас лична информация на трети страни за собствена употреба за директен маркетинг.

Моля, имайте предвид, че личната информация, която споделяте публично в профила си или в коментари към публикувани от нас материали (в сайта или в страниците ни в социалните мрежи), са достъпни за трети лица и няма как да бъдат защитени от последваща употреба.


 • Връзка с нас:

При въпроси, коментари или оплаквания относно настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай, че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес:office@inbalance.bg