Бизнесът с редица възражения срещу поредната доза промени в ЗАДС

Бизнесът с редица възражения срещу поредната доза промени в ЗАДС

БСК публикува в интернет страницата си становище относно проекта на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, достъпен за обществено обсъждане до 11 август.

Представителната бизнес организация възразява срещу предложените нови изисквания, които се въвеждат с т. 8-11 към сегашния чл. 24а, ал. 3 на ЗАДС спрямо лицата, освободени от акциз като краен потребител (ОАКП). Според новосъздадените разпоредби те ще трябва да въведат автоматизирани системи за измерване и отчетност в реално време на количествата енергийни продукти с двойно предназначение, вкл. на суровини, материали, произведени или складирани стоки и осигуряване на интернет достъп на митническите органи до съответните показания. От БСК подчертават, че към кръга на задължени лица ще се причислят освен оператори, използващи етилов алкохол и производители и търговци на широк клас енергийни продукти, също и предприятия от индустрията за растителни масла, козметична и фармацевтичната промишленост, производство на бои и лакове и др., използващи широка гама летливи органични съединения, класифицирани като „енергийни продукти с двойно предназначение“ за технологични нужди като органични разтворители, екстрахиращи агенти и др. В становището по проекта се подчертава, че нововъведенията изискват и значителен финансови ресурс. Позицията на бизнес организацията е, че от изискванията по новите т. 8-11 към сегашния чл. 24а, ал. 3 на ЗАДС следва да бъдат освободени всички оператори на инсталации в обхвата на Наредба 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда. 

От БСК декларират също така подкрепата си относно позициите на Национална организация на митническите агенти и други засегнати браншови сдружения и предприятия, според които предоставянето на отдалечен достъп до системите за видеонаблюдение на митническата администрация противоречи на Конституцията на Република България, Закона за защита на личните данни, както и на европейското законодателство.

В становището на представителите на бизнеса са отправени и редица други забележки по предложените редакции в нормативния акт, с които можете да се запознаете ТУК.

Тектът на проекта за промени в ЗАДС, както и мотивите към него са достъпни тук:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Източник: БСК

Последно променена вВторник, 30 Юли 2019 12:28