данъчни рискове

Още 53 групи стоки с висок фискален риск са добавени в списъка на НАП

Звеното за фискален контрол на НАП вече следи движението в страната на още 53 стоки с висок фискален риск. Със заповед на министъра на финансите към списъка на стоките, които  са обект на...