Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - тема

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2016 г.

Значителният брой промени в Данъчно-осигурителния процесулен кодекс, влизащи в сила от началото на 2016 г., са обобщени от НАП в резюмето на измененията в данъчното и осигурителното...