доходи от дивиденти

Данъчно третиране на доходи от дивиденти от източник в чужбина

Кога и как се декларират в България задължения към хазната за доходи от дивиденти от източник в чужбина и необходимо ли е представянето на допълнителни документи, удостоверяващи размера на...