небанкови финансови институции

Законопроект за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители - 25.06.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители Дата на постъпване: 25.06.2014 г. Вносители: ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ, РУМЕН ВАСИЛЕВ...