облагаем оборот

Задължение за регистрация по ЗДДС - няколко специфични случая

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор и е регламентирана съответно в чл. 96, ал.1 от ЗДДС ( "Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-...