съкратено обслужване на едно гише

Режим за облагане с ДДС - mini-One-Stop-Shop (MOSS)

От 1 януари 2015 г. ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“  или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Съкратеното обслужване на едно гише...