стоки от трети страни

Без вносни мита и ДДС за стоки от трети страни, необходими за борба с последиците от COVID-19 през 2020 г.

В бр.39 на Държавен вестник  е обнародвано ПМС № 80/03.04.2020 г., с което се транспонира решението на ЕК за освобождаване от вносни мита и от данък върху добавената стойност при внос на...