Валутен закон - тема

Промени във Валутния закон са обнародвани в ДВ

Закон за изменение и допълнение на Валутния закон, с който контролът върху дейността на лицата, опериращи с сблагородни метали и скъпоценни камъни, се прехвърля към Министерство на...

Законопроект за изменение на Валутния закон

Регистрацията и контролът на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни, да бъдат извършвани от Министерството на икономиката, предвижда законопроект за...

проект промени валутен закон

За обществено обсъждане е публикуван проект на Закон за изменение на Валутния закон, целящ намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите в съответствие със...

Този закон урежда сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица; презграничните преводи и плащания; сделките с чуждестранна валута по занятие; сделките с благородни метали и...