Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Законът регламентира мерките срещу пазарните злоупотреби, свързани с финансови инструмент - търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара на финансови инструменти. ЗАКОН...