Закон за Българската народна банка - тема

Законът дава определение за основните параметри в дейността на БНБ като централна банка на Република България.   ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА Отразена деноминацията от 05.07.1999 г....