Закон за данък върху застрахователните премии - тема

Законът регламентира облагането с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ...

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 5 декември 2014 г.

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец декември 2014 г. Закон за ДДС 14.12.2014...