Закон за държавния служител

Кога работодателят дължи обезщетение при придобито право на пенсия

След промените в Кодекса за социално осигуряване, влизащи в сила от началото на 2015 г., според които не се налага прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на работниците и...