Закон за ограничаване на плащанията в брой - тема

Може ли да се изтегли в брой от сметка на фирма дивидент в размер на 19 хил. лв.

За 2016 г. собственикът на ЕООД разпределя дивидент от 20 хил. лв. и заплаща данък от 1000 лв. Собственикът няма своя банкова сметка. В банковата сметка на ЕООД има 30 хил. лв. Може ли...

Липсващи парични средства - счетоводно и данъчно третиране

Предприятие изършва международен товарен автомобилен транспорт. Разполага с офис в Турция, откъдето собственикът на капитала се занимава с част от фирмената дейността, включително и с...

Законът регламентира ограниченията при плащанията в брой на територията на страната. ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.109 от 20...