Закон за платежните услуги и платежните системи - тема

Със закона са регламентирани изискванията към дейността на доставчиците на платежни услуги и видовете платежни услуги. ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ В сила от 06.03.2018 г...