Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници - тема

Законът, уреждащ правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници, е в сила от август 2015 г. ЗАКОН ЗА...