Уебинар на АССП "Техническите услуги съгласно ЗКПО и СИДДО"

Уебинар на АССП "Техническите услуги съгласно ЗКПО и СИДДО"

АССП организира полезен уебинар на тема "Техническите услуги съгласно ЗКПО и СИДДО".

Лекторът е Десислава Канева, данъчен адвокат и консултант с богата практика и голям брой публикации в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право, ЕС Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане . Повече информация за уебинара ще намерите по-долу:


Уебинар на АССП с лектор Десислава Канева

"Техническите услуги съгласно ЗКПО и СИДДО"

02 октомври 2017 (понеделник), 14:00 – 16:00 часа 

Място на провеждането: Вашият компютър! Ще бъде осъществена среща посредством интернет връзка, микрофон и говорители на Вашия компютър (VoIP). Препоръчително е използването на слушалки.

ТЕМА: Облагане на доходи на чуждестранни лица от технически услуги по ЗКПО и СИДДО

Облагане на доходи на чуждестранни юридически лица от технически услуги по ЗКПО 

• Облагане на доходи от технически услуги с данък при източника. Понятието „Възнаграждения за технически услуги“ по смисъла на ЗКПО.

• Облагане на доходи от технически услуги с корпоративен данък.  Място на стопанска дейност.

Данъчни облекчения за доходите от технически услуги на чуждестранни юридически лица по СИДДО 

• Облекчения за данък при източника по СИДДО. Общо правило. Специални разпоредби в някои СИДДО.

• Примери

• Условия за ползване на данъчни облекчения по СИДДО. Процедура по чл. 135 – 142 от ДОПК.

Бонус: Дискусия по Ваши казуси, които може да изпратите до 30.09.2017 

Цени*:

Цена на участник – 23 лева;

Цена за членове на АССП – 15 лева.

*АССП не е регистрирана по ЗДДС и ДДС няма да бъде начисляван.

Банкова сметка: 

Банка: ОББ АД - клон Света София 

BIC UBBSBGSF 

IBAN BG59UBBS80021022217012

Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия

Tel.: +359 2 980 27 05

Mob.: +359 886 777 099

E-mail: office@apac-bg.org


Източник: АССП