Австрия

Австрия се присъединява към Европейския съюз през 1995 г. като през същата година страната става част от Шенгенското споразумение, а през 1999 г. приема еврото като официална валута. Австрия е член на ООН от 1955 г., на Съвета на Европа от 1956 г., на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 1965 г. и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от 1973 г.

  • Политическа система: република
  • Столица: Виена
  • Територия: 83 858 км²
  • Население: 8.1 милиона души
  • Валута: евро

Официален уебсайт на правителството: http://www.austria.gv.at/