Белгия

Белгия е една от шестте държави, които през 1952 г. поставят началото на Европейския съюз. Страната е член на Шенгенско пространство от 1985 г. Еврото е официална валута в Белгия от 1999 г.

В Брюксел са разположени главните институции на Европейския съюз: Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент (пленарните заседания се провеждат в Страсбург) и щабквартирите на НАТО и на Западноевропейския съюз.

  • Година на присъединяване: учредител
  • Политическа система: конституционна монархия
  • Столица: Брюксел
  • Територия: 30 158 км²
  • Население: 10.2 милиона души
  • Валута: евро

Официален уебсайт на правителството: http://www.belgium.be/eportal/