Ирландия

Ирландия става част от Европейския съюз през 1973 г., като официалната валутана страната от 1999 г. е еврото. Тъй като държавата води политика на неутралитет, тя не е член на НАТО. Също така не се включва в Шенгенското пространство. Република Ирландия е страна-членка на ОИСР и ООН.

  • Година на присъединяване: 1973
  • Политическа система: република
  • Столица: Дъблин
  • Територия: 70 000 км²
  • Население: 3.7 милиона души
  • Валута: евро

Официален уебсайт на правителството: http://www.gov.ie