Вие сте тук

Актуализиран е списъкът с бизнеси, които ще бъдат компенсирани по проект „Запази ме“

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева актуализира заповедта за временно ограничените икономическите дейности, за които може да се кандидатства по проект „Запази ме“ за изплащане на компенсации на работници и служители, които са в принудителен неплатен отпуск  заради новия локдаун.

Актуализирана е заповедта на социалния министър за компенсациите по проект „Запази ме“ на затворени заради новия локдаун бизнеси

Социалният министър Деница Сачева актуализира заповедта за компенсиране по проект „Запази ме“ на работници в принудителен неплатен отпуск заради временно затворени по време на новия локдаун бизнеси. 

В периода от 22 до 31 март за компенсации в размер 75% от осигурителния доход за месец октомври могат да кандидатстват заетите в търговски центрове тип МОЛ, магазини на едро и дребно с нетна търговска площ над 300 кв. метра, работещите във фитнеси, ресторанти, обучителни центрове, туристически фирми, компании за организиране на конгреси и публични мероприятия, казина, игрални зали, кина, театри, музеи, библиотеки и други.

Пълният списък с кодовете на икономическите дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода на обявената извънредна епидемична обстановка, е посочен в таблицата в т.1 от текста на заповедта. Цитиран е и по-долу:

Код по КИД - 2008

Наименование на раздел/група/клас

 

На национално ниво

 

За периода от 29.10.2020 г. до 31.03.2021 г.

49.39

Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде (отнася се за провеждане на групови туристически пътувания с организиран транспорт в чужбина)

56.3

Дейност на питейни заведения (отнася се за дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете, нощни барове)

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации (отнася се за провеждане на групови туристически пътувания с организиран транспорт в чужбина)

 

За периода от 29.10.2020 г. до 28.02.2021 г.

49.39

Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде  - с изключение на групови туристически пътувания с организиран транспорт в чужбина

56.3

Дейност на питейни заведения - с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете, нощни барове

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации  - с изключение на групови туристически пътувания с организиран транспорт в чужбина

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше*

85.5

Други образователни дейности* - с изключение на дейности на детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца

 

За периода от 29.10.2020 г. до 30.04.2021 г.

85.5

Други образователни дейности (отнася се за дейности на детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца)

 

За периода от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

96.01

Пране и химическо чистене**

 

За периода от 27.11.2020 г. до 03.01.2021 г.

85.10

Предучилищно образование (частен сектор)

88.91

Дневни грижи за малки деца (частен сектор)

91.02

Дейност на музеи

 

За периода от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г.

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети**, с изключение на:

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини
47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
47.75 Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности (отнася се за дейности на дрогерии)
47.76 Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях (отнася се за дейности на зоомагазини)
47.78 Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде (отнася се за дейности на оптики)

59.14

Прожектиране на филми

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих – с изключение на дейности на детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца

95.29

Ремонт на други лични и домакински вещи**

96.02

Фризьорски и козметични услуги**

96.04

Поддържане на добро физическо състояние

 

За периода от 27.11.2020 г. до 28.02.2021 г.

56

Ресторантьорство***

82.30  

Организиране на конгреси и търговски изложения

92

Организиране на хазартни игри (в игрални зали и казина)

 

За периода от 27.11.2020 г. до 30.04.2021 г.

90.01

Изпълнителско изкуство (с изключение на театрите)

90.02

Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство

90.04

Експлоатация на зали за представления

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих (отнася се за дейности на детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца)

 

За периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт (отнася се за магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м.)

45.2

Техническо обслужване и ремонт на автомобили**

45.32

Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили**

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети (отнася се за магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м.) с изключение на:

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини
47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари

47.9 Търговия на дребно извън търговските обекти

 

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети**, с изключение на:

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини
47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
47.75 Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности (отнася се за дейности на дрогерии)
47.76 Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях (отнася се за дейности на зоомагазини)
47.78 Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде (отнася се за дейности на оптики)

47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини (отнася се за търговски обекти на територията на училища)

47.24

Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия (отнася се за търговски обекти на територията на училища)

47.29

Търговия на дребно с други хранителни стоки (отнася се за търговски обекти на територията на училища)

47.78

Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирани другаде (отнася се за дейности на галерии)

49.39

Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде

56

Ресторантьорство

59.14

Прожектиране на филми

78.30

Други дейности по предоставяне на работна сила**

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

82.30  

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.10

Предучилищно образование (частен сектор)

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

88.91

Дневни грижи за малки деца (частен сектор)

90.01

Изпълнителско изкуство (отнася се за театрите)

91.01

Дейност на библиотеки и архиви (отнася се за библиотеки)

91.02

Дейност на музеи

92

Организиране на хазартни игри (в игрални зали и казина)

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 

95.29

Ремонт на други лични и домакински вещи**

96.02

Фризьорски и козметични услуги**

96.04

Поддържане на добро физическо състояние

 

На областно ниво

 

Област Благоевград – за периода 11.03.2021 г. – 21.03.2021 г.

59.14

Прожектиране на филми

82.30  

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

90.01

Изпълнителско изкуство

91.02

Дейност на музеи

 

Област Бургас – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г.

82.30  

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

 

Област Добрич – за периода 13.03.2021 г. – 21.03.2021 г.

82.30  

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

 

Област Кюстендил – за периода 15.03.2021 г. – 21.03.2021 г.

59.14

Прожектиране на филми

82.30  

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

90.01

Изпълнителско изкуство

91.02

Дейност на музеи

 

Област Пазарджик – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г. и на 01.04.2021 г.

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

 

Област Плевен

 

За периода 11.03.2021 г. – 16.03.2021 г.

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети**, с изключение на:

47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини
47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
47.75 Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности (отнася се за дейности на дрогерии)
47.76 Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях (отнася се за дейности на зоомагазини)
47.78 Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде (отнася се за дейности на оптики)

56

Ресторантьорство**

59.14

Прожектиране на филми

90.01

Изпълнителско изкуство

91.02

Дейност на музеи

95.29

Ремонт на други лични и домакински вещи**

96.01

Пране и химическо чистене**

96.02

Фризьорски и козметични услуги**

 

За периода – 11.03.2021 г. – 21.03.2021 г.

82.30  

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

96.04

Поддържане на добро физическо състояние

 

Област Русе  – за периода 15.03.2021 г. – 21.03.2021 г.

82.30  

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

 

Област Силистра  – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г.

59.14

Прожектиране на филми

82.30  

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

90.01

Изпълнителско изкуство

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

 

Област Сливен  – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г. и 01.04.2021 г. -02.04.2021 г.

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

 

Област Смолян  – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г.

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

 

Област София-град  – за периода 12.03.2021 г. –21.03.2021 г. и 01.04.2021 г. - 30.04.2021 г.

49.39

Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

 

Област Хасково – за периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г.

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

 

Област Шумен

 

за периода 12.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

47.8

Търговия на дребно на открити щандове и пазари

 

За периода 12.03.2021 г. – 21.03.2021 г.

82.30  

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.41

Професионално обучение след средно образование, но не висше

85.5

Други образователни дейности

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

 

Област Ямбол – за периода 11.03.2021 г. – 21.03.2021 г. и 01.04.2021 г. - 02.04.2021 г.

85.5

Други образователни дейности

 

* Обученията за придобиване на правоспособност по професия са допустими в периода от 29.10.2020г. до 31.01.2021г.

** Допустими, в случай че търговският обект се намира на територията на търговски център (представляващ една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговски център тип МОЛ.

*** Допустими в периода от 22.12.2020г. до 28.02.2021г., за лица наети в ресторанти извън територията на местата за настаняване.

Източник: МТСП


» Експертни КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОБЛЕМИ С ПЕРСОНАЛА «