Вие сте тук

Бюджетите на ДОО и НЗОК за 2022 г. са гласувани на второ четене

Бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване за 2022 г. са приети на второ четене. От 1 април минималната заплата става 710 лв., а от 1 юли пенсиите се увеличат с 6,1%.

Бюджетите на ДОО и НЗОК за 2022 г. са гласувани на второ четене

НС гласува окончателните текстове на бюджетните закони за 2022 г. на ДОО и НЗОК. 

В прессъобщенито за законодателната инициатива се съобщава, че с приемането на ЗБДОО за 2022 г. от 1 април 2022 г. максималният осигурителен доход се повишава от 3000 на 3400 лева. В нормативния документ е заложено увеличение на минималната работна заплата от 1 април на 710 лв. От същата дата за позициите от Приложение № 1а към ЗБДОО за 2022 г., за които МОД е по-малък или равен на предложения нов размер на минималната работна заплата от 710 лв. месечно, МОД е определен на 710 лв. Размерът за останалите позиции e без промяна спрямо 2021 г.

В текстовете на гласувания нормативен акт е разписано увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 650 лв. на 710 лв. считано от 1 април 2022 г., а за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - от 420 лв. на 710 лв. 

Относно социалните плащания, бюджетът на ДОО за 2022 г. предвижда от 1 април 2022 г. минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се увеличи от 12 на 18 лв., а максималният - от 74,29 лв. на 85,71 лв. От същата дата размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст става 710 лв.  В периода от 1 януари до 31 март обезщетението ще бъде 650 лв. 

От 1 януари до 30 юни 2022 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще е 370 лв, а на социалната пенсия за старост - 170 лв. От 1 юли 2022 г. тези плащания ще се увеличат с 6,1 на сто и ще бъдат съответно 392,57 лв. и 180,37 лв., решиха депутатите.

Приходите и трансферите по бюджета на НЗОК са планирани в размер на 6 050 749 900 лева, а резервът на институцията, включително за непредвидени и неотложни разходи - 174 075 500 лв.

Предстои обнародването на бюджетните закони в Държавен вестник.

Източник: НС