Вие сте тук

Бюджетна прогноза 2019-2021 г. - без съществени промени в данъчното облагане и 650 лв. МРЗ до 2021 г.

Бюджетна прогноза 2019-2021 г. - без съществени промени в данъчното облагане и 650 лв. МРЗ до 2021 г.

Средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г., одобрена от Министерски съвет на 18 април 2018 г., не предвижда резки маневри в сферата на публичните финанси и следва заложената политика за стабилност и предвидимост. 

В областта на данъците управляващите планират запазване на ниските данъчни ставки за преките данъци, широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции, с което да насърчат бизнес активността и инвестициите. В цифри, приходната част на бюджета в средносрочен план показва тенденция на намаление от 36,9% от БВП за 2019 г. до 36,1% от БВП през 2021 г., което се дължи основно на прогнозните приходи от фондовете на ЕС.

Относно поведението на минималната работна заплата през разглеждания 3-годишен период, предвижда се тя да се увеличи от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 2021 година.

Ръст се предвижда и във възнагражденията в сферата на образованието, като се цели двойно повишение на заплащането на труда на педагогическия персонал до 2021 г. Средства са осигурени и насърчителни политики в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците и финансиране на обучението на учениците в частните училища.

Друг интересен аспект в средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г. е оптимизирането на модела за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и ТОЛ такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. Предвидено е и осигуряване на финансов ресурс и за изграждането и доизграждането на големите инфраструктурни обекти: АМ Хемус, АМ Калотина, АМ Русе – Велико Търново, път E79 „Видин – Ботевград“, АМ Струма, Лот 3.2 от Крупник до Кресна.


Източник: МС