Вие сте тук

Картовите плащания чрез ПОС терминал към бюджетните организации трябва да бъдат улеснени, решиха управляващите

Картовите плащания чрез ПОС терминал към бюджетните организации трябва да бъдат улеснени, решиха управляващите

Управляващите решиха, че картовите плащания чрез ПОС терминал към бюджетните организации трябва да бъдат улеснени. От Министерски съвет съобщиха, че са одобрени мерките, които трябва да бъдат приложени в кратки срокове от първостепенните разпоредители с бюджет.

Те трябва да извършат преглед, оценка и анализ за степента на внедряване и прилагане на плащанията по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой за системите си и ефективността от тяхното прилагане. До 2 декември резултатите трябва да бъдат представени в Министерство на финансите. 

От МС уточняват, че разработената от финансовото министерство правна рамка и конкретни указания за прилагането й не са достатъчно условие за ефективното внедряване в публичния сектор на картовите плащания чрез ПОС терминали, тъй като инициативата за реалното въвеждане и прилагане на тази форма за плащане е на съответните бюджетни организации. 

Въпреки препоръките за приоритетно прилагане на картовите плащания и нарастващото търсене от страна на гражданите като алтернатива на банков превод за уреждане на тяхното задължение, данните от досегашните анализи сочат, че вече инсталираните ПОС терминални устройства не се използват достатъчно често и ефективно.

Според управляващите първостепенните разпоредители с бюджет трябва да предприемат мерки за по-добро информиране на физическите и юридическите лица за осигурената от тяхна страна възможност за извършване на картови плащания и да насърчат тяхното използване, включително с поставяне на подходящи съобщения на определените за това места (информационни табла и др.), както и на местата, определени за плащане на съответните задължения. 


Източник: Министерски съвет