Вие сте тук

МФ с указание за счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия

Министерство на финансите публикува указание, в което разяснява механизма на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh и счетоводното му отразяване, онагледено с примери.

МФ с указание за счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия

Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh е мярка, целяща да подпомогне таргет групата за справяне с последиците от колебанията на цените на електрическата енергия, уточняват от МФ в прессъобщението за публикуването на указания относно счетоводното отчитане на програмата. Периодът на подпомагане е от 1 октомври 2021 г. до 30 ноември 2021 г. включително. Компенсациите ще бъдат изплатени до 28 февруари 2022 година, информират от финансовото министерство.

В т.2 от Указанията е разяснен с примери процесът на получаване и отчитане на паричната компенсация - средствата се получава от доставчиците на електроенергия, които от своя страна намаляват сумата за плащане в издадените фактури към небитовите потребители. Компенсацията (110 лв., умножени по използваните за месеца мегаватчасове) се приспада от фактурираната стойност на електроенергията с начислен акциз и ДДС и сумата за плащане по фактурата ще е по-малка от действително дължимата.

Пълният текст на указанието е достъпен в интернет страницата на МФ, както и в прикачения файл по-долу.

Източник: Министерство на финансите